Home Skład osobowy
Skład Katedry/Zakładu
1 Karol Bołbotowski mgr inż. 22 234 6382
2 Sławomir Czarnecki dr hab. inż. 22 234 6382
3 Sławomir Dudziak mgr inż. 22 234 6387
4 Ireneusz Czmoch dr inż. 22 234 6540
5 Radosław Czubacki mgr inż.
6 Przemysław Czumaj mgr inż.
7 Michał Jóźwicki mgr inż. 22 234 6387
8 Grzegorz Dzierżanowski dr hab. inż., prof. PW 22 234 6516
9 Krzysztof Hetmański dr inż.
10 Zbigniew Kacprzyk dr inż. 22 8255 640
11 Zofia Kozyra dr inż. 22 234 6431
12 Tomasz Lewiński prof. dr hab. inż. 22 234 6379
13 Tomasz Łukasiak dr inż. 22 234 6524
14 Szymon Spodzieja mgr inż.
15 Tomasz Sokół dr inż. 22 8257508