Department

Home
Department of Structural Mechanics and Computer Aided Engineering
An accurate method for fast assessment of under slab mats (USM) performance in ballastless track structures PDF Print E-mail
A. Zbiciak, C. Kraśkiewicz, S. Dudziak, A. Al-Sabouni-Zawadzka, J. Pełczyński - An accurate method for fast assessment of under slab mats (USM) performance in ballastless track structures, Construction and Building Materials, Vol. 300, 20 September 2021,

Abstract
The paper is devoted to testing, modelling and performance assessment of vibration isolation products applied in ballastless track structures. In the first part of the paper, results of laboratory tests of vibration isolation products, such as under slab mats (USM) and under block pads (UBP) are summarised. On their basis, the Fractional Zener Model (FZM) is calibrated and it is shown that the model properly covers the stiffness and damping characteristics of tested materials in a wide frequency range. Then, results of the finite element analysis performed in a frequency domain using the Abaqus code are presented, taking into account the frequency-dependent material characteristics. The analysis concerned a ballastless track structure with a discrete system of rail fastening (embedded block system – EBS) laid on USM. The proposed approach was compared with the simplified one, in which the frequency-dependence of material properties is neglected. The presented modelling methodology, based on outcomes of laboratory tests, makes it possible to compare various vibration isolation systems in a short time. Consequently, it can be considered as a useful engineering tool.
 
Modelowanie konstrukcji budowlanych PDF Print E-mail
Z. Kacprzyk, P. Czumaj, S. Dudziak, Modelowanie konstrukcji budowlanych, OWPW, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8156-154-8, stron 270.

mkb m iCelem monografii jest pokazanie możliwości modelowania konstrukcji, skutków modelowania i możliwie najprostszego przedstawienia teorii MES umożliwiającego odpowiedzialne prowadzenie obliczeń i ich weryfikację. W pracy sformułowano standardy obliczeń inżynierskich wspomaganych komputerem.
W książce propagowane jest podejście, w którym poziom znajomości MES-u powinien zagwarantować użytkownikowi umiejętność poprawnego zbudowania modelu obliczeniowego (stopnie swobody w węźle, znakowanie sił, układy współrzędnych, elementy skończone – wykorzystane teorie, znakowanie, informacje o zbieżności, ...) oraz interpretacji wyników. Ważna jest też wiedza z zakresu sposobów aproksymacji wyników w postprocesorze, a także weryfikacji, walidacji i ewentualnie kalibracji modeli. Użytkownik systemu obliczeniowego powinien potrafić ocenić, na ile wiarygodne są obliczenia, oszacować błąd.
Jeszcze 30–40 lat temu najbardziej czasochłonnym etapem analizy konstrukcji były obliczenia arytmetyczne. Obecnie najbardziej czasochłonnym i najtrudniejszym etapem jest przygotowanie odpowiedniego modelu obliczeniowego generującego wiarygodne, weryfikowalne wyniki.
Książka dedykowana jest konstruktorom budowlanym, studentom kierunku budownictwo, uczestnikom kursów użytkowników programów wspomagających i automatyzujących projektowanie konstrukcji.
Przedmowa>>
Spis treści>>
 
Optimal vault problem - form finding through 2D convex program PDF Print E-mail
Karol Bołbotowski, Optimal vault problem -- form finding through 2D convex program
on-line: https://arxiv.org/abs/2104.07148

 
Optimal design versus maximal Monge-Kantorovich metrics PDF Print E-mail
Karol Bołbotowski, Guy Bouchitté, Optimal design versus maximal Monge-Kantorovich metrics
on-line: https://arxiv.org/abs/2104.04894
 
Special Issue "Symmetry in Building Model" PDF Print E-mail
Dear colleague,

Symmetry is an important characteristic of many historical and modern buildings all over the world. For buildings, symmetry is mostly reflectional and rotational. With the recent development of building models constructed with different techniques such as laser scanning and digital photogrammetry in the form of geo-referencing, structure from motion, and simultaneous localization and mapping (SLAM), a building’s symmetry can be further recorded and investigated. The symmetry can be analyzed in terms of structural mechanics, geometry, cultural aspects, aesthetics and so on. This Special Issue aims for contributions that report recent advances in realizing, modeling, and analyzing a building’s symmetries, including multidisciplinary development related to the building information model (BIM).

Dr. Yeran Sun
Prof. Dr. Tomasz Lewiński
Dr. Shaohua Wang
Dr. Ting On Chan
Guest Editors

more>>
 
Prognozowanie izolacyjności akustycznej przegród budowlanych dla procesu BIM PDF Print E-mail
Z. Kacprzyk, N. Nowakowska, Prognozowanie izolacyjności akustycznej przegród budowlanych dla procesu BIM, Budownictwo i Prawo, 97, 1/2021, ISSN 1428-8516, s. 34-38

Streszczenie
W pracy podjęto próbę oszacowania warunków akustycznych w budynku na etapie tworzenia modelu 3D przygotowanego dla procesu BIM. Wykonano model 3D zawierający dane geometryczne i niegeometryczne. Dane akustyczne uzyskano wykorzystując program INSUL, służący do modelowania akustycznego przegród budowlanych na podstawie modeli teoretycznych. Drugim źródłem danych akustycznych była biblioteka programu AcoubatBIM, powstała na podstawie licznych pomiarów laboratoryjnych różnych elementów budowlanych. Po uzupełnieniu modelu o dane akustyczne wykorzystano program AcoubatBIM do oszacowania parametrów dźwiękoizolacyjnych przegród w modelowanym obiekcie. Ze względu na szereg czynników ograniczających dokładność obliczeń oraz brak możliwości ich weryfikacji poprzez pomiary in situ praca niniejsza stanowi przede wszystkim prezentację aktualnych możliwości oprogramowania do modelowania akustycznego w procesie BIM. Prezentowany przykład pokazuje duże braki w integracji modeli BIM z programami do obliczenia izolacyjności akustycznej.
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 24