Department

Home In Memoriam
Ś.P. Krzysztof Zbigniew Hetmański (1958-2020)-wspomnienie PDF Print E-mail
phoca thumb s sem kh00Krzysztof Hetmański urodził się 24 października 1958 r. Obdarzony wybitną inteligencją lecz naznaczony przez los słabym zdrowiem, w czasie studiów (lata 1976-1980) na Wydziale Inżynierii Lądowej wielokrotnie chorował. Ze względu na bardzo zły stan zdrowia przerwał studia na jesieni 1980 r. na początku semestru dyplomowego a następnie kilka razy wznawiał a potem znów rezygnował. Mimo nękających Go chorób Krzysztof uzyskał w 1988 r. stopień magistra inżyniera budownictwa (specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Teoria Konstrukcji) na podstawie pracy magisterskiej pt.:
Uściślony trójkątny element skończony płyty o średniej grubości. Promotorem był Andrzej Gomuliński (wówczas docent PW) a konsultantem Wojciech Gilewski (wówczas adiunkt PW). Recenzję opracował prof. Zbigniew Kączkowski. W pracy tej Krzysztof znalazł błąd merytoryczny w budowie elementu trójkątnego płytowego zaproponowanego przez prof. Kączkowskiego i zaproponował własną wersję tego elementu. Niestety, wyniki tej pracy nie zostały opublikowane.

Krzysztof Hetmański został zatrudniony na stanowisku asystenta na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w styczniu 1989 i wówczas uzyskał mianowanie.
W roku 1999 Krzysztof obronił pracę doktorską pt.: Fizyczne funkcje kształtu w analizie płyt spoczywających na wieloparametrowym podłożu. Promotorem pracy był prof. Grzegorz Jemielita, a recenzentami profesorowie Romuald Świtka i Andrzej Gomuliński.
Dr Krzysztof Hetmański angażował się w innowacje dydaktyczne dotyczące przedmiotów Mechanika Konstrukcji 1,2 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Jest autorem kilku programów komputerowych, które tę dydaktykę istotnie usprawniły a Jemu dały narzędzie automatycznego generowania tematów prac domowych i kontroli ich poprawności [1]. Szczególnie wartościowy jest Jego program, który generuje linie wpływu i ich obwiednie, por. p.3.4 [2]. Na uwagę zasługują także programy dydaktyczne wspomagające nauczanie zagadnień stateczności konstrukcji prętowych oraz dynamiki ram z ciągłym lub dyskretnym rozkładem masy [3].
Życie Krzysztofa było naznaczone piętnem cierpienia, potęgowanego przez rozwijającą się chorobę. Ciągły ból odbierał Mu sen a każda czynność wymagająca użycia siły fizycznej, jak np. otwarcie bramy garażu, musiała być wykonana nadludzkim dla Niego wysiłkiem. Jednak na zawsze zapamiętamy Krzysztofa jako dobrego kolegę, naszego bliskiego przyjaciela, osobę pełną humoru i optymizmu. Jego odejście było dla nas zaskoczeniem; byliśmy z Nim w bliskim kontakcie aż do dnia, gdy odszedł. Miał nowe pomysły i plany naukowe. Nic nie wskazywało na tragedię nagłego zawału serca dnia 4 kwietnia 2020; wydawało się, że trudne chwile minęły, jak długa choroba w roku 2018, po której zamierzał przejść na rentę. Jednak w roku 2019 i ostatnio Krzysztof nabrał sił, prowadził dla nas seminaria o dydaktyce i przygotowywał nowe publikacje. Trudno pogodzić się z nagłym odejściem kogoś tak nam bliskiego, lojalnego, oddanego swej pracy, przyjmującego heroiczną i godną postawę w walce z bólem i chorobą każdego dnia i każdej nieprzespanej, targanej bólem nocy.
Drogi Przyjacielu, odpoczywaj w pokoju
Koledzy z Zakładu Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki
oraz z Zakładu Budownictwa Ogólnego
Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej


Dorobek naukowy i dydaktyczny Krzysztofa Hetmańskiego

Książki

[1] Hetmański Krzysztof: Zastosowanie Microsoft Excel w mechanice konstrukcji, 2004, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 83-7207-500-X, 87 s.

[2] Dzierżanowski Grzegorz Michał, Gilewski Wojciech Jerzy, Hetmański Krzysztof, Lewiński Tomasz: Zbiór zadań z mechaniki konstrukcji prętowych. Zagadnienia statyczne, 2014, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-281-2, 410 s.

[3] Hetmański Krzysztof, Kozyra Zofia, Lewiński Tomasz, Sitek Marta: Zbiór zadań z mechaniki konstrukcji prętowych. Zagadnienia zginania z udziałem dużych sił osiowych, wyboczenia i dynamiki, 2017, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-617-9, 445 s.

Publikacje

[4] Hetmański Krzysztof: Synthesis of the force and displacement methods of structural mechanics. The planar truss case , w: MATEC Web of Conferences, vol. 86, 2016, ss. 1-7, DOI:10.1051/matecconf/20168601004

[5] Hetmański Krzysztof, Jemielita Grzegorz, Kozyra Zofia: Numeryczna weryfikacja algorytmów wyznaczania sił przekrojowych w płytach z wykorzystaniem MES, w: Teoretyczne podstawy budownictwa. Mechanika techniczna / Szcześniak Wacław, Ataman Magdalena (red.), Monografie Wydziału Inżynierii Lądowej , vol. 4, 2013, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-8307814-190-7, ss. 151-158

[6] Hetmański Krzysztof, Lewiński Tomasz: Convexity of the structural stability domain of plane frames subjected to axial forces, w: Lightweight structures in civil engineering. 16th International seminar of IASS Polish chapter. LSCE / Obrębski Jan (red.), 2010, MP Consultant-Project Jan B. Obrębski, ISBN 978-83-924884-4-6, ss. 34-37

[7] Hetmański Krzysztof, Lewiński Tomasz: Kształtowanie ram i łuków płaskich nie podlegających zginaniu, w: Theoretical Foundations of Civil Engineering. Polish-Ukrainian-Lithuanian Transactions / Szcześniak Wacław Edward (red.), vol. 15, 2007, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7207-683-0

[8] Hetmański Krzysztof, Jemielita Grzegorz, Lemanowicz Agnieszka: Zginanie wielowarstwowego prostopadłościanu, w: Theoretical foundations of civil engineering. Polish-Ukrainian transactions / Szcześniak Wacław Edward (red.), vol. 13, 2005, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 5-7763-8880-5, ss. 363-370

[9] Hetmański Krzysztof, Jemielita Grzegorz: Modyfikacja macierzy sztywności elementu anizotropowej płyty cienkiej o niesymetrycznej niejednorodności poprzecznej, w: Theoretical foundations of civil engineering. Polish-Ukrainian transactions / Szcześniak Wacław (red.), vol. 10, nr 1, 2, 2002, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 5-7763-8880-5, ss. 927-938

[10] Hetmański Krzysztof , Jemielita Grzegorz: Modyfikacja macierzy sztywności elementu anizotropowej płyty cienkiej o symetrycznej niejednorodności poprzecznej, w: Theoretical foundations of civil engineering. Polish-Ukrainian transactions / Szcześniak Wacław(red.), vol. 10, nr 1, 2, 2002, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 5-7763-8880-5, ss. 921-926

[11] Hetmański Krzysztof: Zastosowanie sposobu analitycznego w klasycznej metodzie przemieszczeń, w: Theoretical foundations of civil engineering. Polish-Ukrainian Transactions / Szcześniak Wacław(red.), vol. 10, nr 1, 2, 2002, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 5-7763-8880-5, ss. 130-134

[12] Hetmański Krzysztof, Jemielita Grzegorz: Fizyczne funkcje kształtu w analizie płyt cienkich spoczywających na dwuparametrowym podłożu, w: Księga jubileuszowa profesora Zbigniewa Kączkowskiego, 1996, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, str. 206-214

[13] Gomuliński Andrzej, Hetmański Krzysztof, Kacprzyk Zbigniew: Wybrane algorytmy mechaniki budowli, 1991, Wydawnictwo Metody Komputerowe w Inżynierii Lądowej, Warszawa, 60 str.